Vždy se najdou lidé
kupující umění za skromné ceny.
Žádný dům není dokončen bez uměleckého díla.

Všeobecné otázky

Jak zjistím, co pojištění pokrývá?

Všechna naše umělecká díla jsou plně pojištěná proti možné krádeži, škodám a dokonce proti vyšší moci. Po získání statusu Art Invest Partnera získáte přístup ke kompletnímu souboru právních dokumentů.

Jsou obrazy pojištěny?

Ano, všechny naše obrazy jsou pojištěny. Navíc, jakmile se stanete partnerem Art Invest a rozhodnete se, do kterého uměleckého díla budete investovat, stanete se také vlastníkem pojistné smlouvy.

Se kterým obdobím a uměleckými díly jste spojeni?

Především obchodujeme a nabízíme našim Art Invest Partnerům možnost spoluvlastnictví moderních a současných uměleckých děl. Nabízíme také podíly na jakékoli umělecké tvorbě, která má podle našeho odborného názoru významnou obchodní hodnotu.

Kdo je zamýšlenou cílovou skupinou Art Invest Partners?

Existují miliony potenciálních investorů s omezeným rozpočtem, kteří chtějí dosáhnout bezpečného zisku. Mnoho z nich neví, jak začít a kde investovat. Pro tuto skupinu investorů je program Art Invest Partners určen.

Jaké výtvarné umění nakupujete? Nabízíte podíl na uměleckých dílech, která stojí stovky tisíc nebo milionů dolarů?

Zatímco originální Picasso za 150 milionů dolarů nebo Modigliani za 170 miliónů dolarů můžou být pro většinu lidí mimo dosah, vždy je dostatek kupujících umění za mírnější ceny. Koneckonců člověk nemusí být společností, advokátní kanceláří, profesní organizací nebo institucí, která kupuje nebo investuje pouze do cenově vysoce ohodnocených uměleckých děl.

Investoři střední třídy se skromnějšími finančními možnostmi jsou naší hlavní cílovou skupinou. Hledáme, kupujeme a prodáváme umělecká díla pro tento trh kupujících.

Proč investovat do umění jako Art Invest Partner?

Stát se Art Invest Partnerem a investovat s námi je přínosné, protože:

- S námi spolupracujete na základě transparentní smlouvy. To znamená, že s Vámi sdílíme veškerou zodpovědnost.

- Jako spoluvlastníky uměleckého díla nás zajímá obchodování s nejvyššími možnými ziskovými maržemi a co nejrychlejším obratem.

- Jako spoluvlastníci pečlivě chráníme Vaši investici, protože je to i naše vlastní investice.

- Vaše investice je bezpečná - každé umělecké dílo je pojištěné přední pojišťovnou, která ho chrání před krádeží, poškozením atd.

- Děláme vše pro to, abychom zajistili vysoce ziskový prodej, protože to bude prospěšné pro obě strany a bude to zároveň maximalizovat zisk naší vzájemné investice.

- Zaručujeme autenticitu a původ každého uměleckého díla, bez ohledu na jeho hodnotu.

- Můžete se spolehnout na naši radu ohledně toho, do kterého uměleckého díla byste měli investovat, protože do něj budeme investovat také.

Kde se umělecká díla ukládají?

Veškerá umělecká díla jsou uložena v našich speciálních zabezpečených zařízeních v Praze a v Paříži pod neustálým dohledem 24/7/365 pomocí nejmodernější technologie.

Nabízíte podíly i na jiných aktivech?

Zaměřujeme se pouze na výtvarné umění. Neposkytujeme investice do kvalitního vína, historických vozidel, strunných nástrojů, vzácných drahokamů atd.

Jak může být Art Invest Partner přesvědčen, že umělecká díla byla zakoupena za odpovídající cenu?

Nakupujeme nebo přijímáme umělecká díla k prodeji s ohledem na zisk, proto jsou pro nás přiměřené ceny zásadní. Naši odborníci neustále monitorují a analyzují trh, abychom měli dobrý profit.

Jak pracujete na propagaci a prodeji umění?

Naše prodejní strategie zahrnuje pořádání výstav, tisk katalogů a spolupráci s příslušnými partnerskými institucemi, galeriemi, aukčními domy a obchodníky s uměním s cílem propagovat umění po celém světě a zvýšit jeho hodnotu.

Zajišťujeme také prodej prostřednictvím našeho rozsáhlého seznamu klientů.

Jak dlouho obvykle trvá prodat umělecké dílo?

Přestože se maximálně snažíme dílo prodat, proces a plánování trvají nějakou dobu, pokud chceme získat nejlepší cenu. Dva roky až pět let po zakoupení je realistickým obdobím pro další prodej.

Mohu si koupit podíl na libovolném díle z Vaší sbírky?

Ano. Každý členský program nabízí vhodný výběr uměleckých děl, do kterých můžete investovat. Projednejte to se správcem Vašeho účtu, abyste dostali další informace.

Mohu si koupit podíl na uměleckých dílech z jiných galerií?

Náš členský program je určen výhradně pro umělecká díla, která vlastníme nebo zastupujeme my.

Co se stane, když se mi nelíbí umělecká díla, do kterých mi nabídnete investovat?

Nenabízíme Vám umělecká díla pouze pro potěšení. Místo toho nabízíme umění jako cestu k zisku. Odhadujeme potenciální prodejní hodnotu a případný zisk uměleckých děl - nemusí se vám to líbit!

Jaký je rozdíl mezi investicemi do výtvarného umění a tradičními investicemi, jako jsou aktiva a akcie?

Na trhu umění neexistují žádné pády, opravy a finanční výkyvy. Investor do výtvarného umění tak má poměrně klidný život ve srovnání s volatilitou jiných investičních typů.

To je jedna z největších výhod investování do umění.

Mohu prodat svůj podíl někomu jinému?

Ne, nemůžete svůj podíl prodat někomu jinému. Chcete-li svůj podíl prodat, musíte nás nejprve kontaktovat a najít správné řešení se správcem účtu. Nabídneme Váš podíl našim stávajícím členům nebo kandidátům z našeho čekatelského seznamu. Očekáváme, že pochopíte, že nabízíme velmi výhodné investiční členství určené pouze pro naše důvěryhodné Art Invest Partnery.

Existují nějaké další výdaje pro spoluvlastníka?

Jako spolumajitel sdílíte nejen zisk, ale i veškeré provozní náklady včetně (avšak nikoli výlučně) poplatků a nákladů profesionálních poskytovatelů služeb, pojištění, přepravy a skladování.

Pro delší členské plány se budete podílet na nákladech.

Příklad: během kalendářního roku bude dílo vystaveno spolu s 200 dalšími uměleckými díly. Vzniknou náklady na přípravu a tisk katalogů, přepravu uměleckých děl, dodatečné pojištění, rámování, reklamu atd. Tyto náklady jsou rozdělené mezi všechny vlastníky uměleckých děl, včetně nás, za díla, která jsou vystavována.

Tyto provozní náklady nepřesáhnou 2% čisté hodnoty uměleckého díla za rok.

Máte-li Základní členský plán s minimálním profitem, pak všechny provozní náklady nese společnost.

Finanční otázky

Existují nějaké pokuty za ukončení členství?
Ne. Nicméně očekáváme, že pochopíte, že pokud ukončíte své členství před jeho vypršením a dříve, než umělecká díla budou prodána, nebudete mít žádný zisk.
Jak mi bude zaplaceno z prodeje? Mohu výplatu získat v hotovosti ve Vaší kanceláři nebo jiným způsobem?

Váš podíl bude převeden na bankovní účet, který jste si u nás zaregistrovali, když jste se stali Art Invest Partnerem. Neposkytujeme alternativní platební metody.

Získám svůj podíl na zisku, pokud se mé dílo ve spoluvlastnictví prodalo před ukončením členství?

Váš podíl na zisku obdržíte v plné výši do 90 dnů po ověření prodeje.

Tento časový rámec je nezbytný k tomu, abychom kupujícímu poskytli naši záruční 7 až 14denní dobu s možností plného vrácení peněz a čas na kompletaci potřebné dokumentace mezi společností a kupujícím pro dokončení nákupu.

Provádí se kontrola příjmů nebo kontrola zdrojů peněz?

Ne, nejsme příjmová organizace. Je Vaší povinností a Vaší zodpovědností pracovat s legálními prostředky.

Existují minimální a maximální částky pro Art Invest Partnera pro koupi podílu na uměleckých dílech?

Existují konkrétní minimální a maximální částky pro každý členský plán, abyste se stali Art Invest Partnerem a koupili si podíl na uměleckém díle.

Podrobné informace naleznete v sekci Jak to funguje.

Mohu reinvestovat svůj zisk z prodeje, pokud je můj členský plán stále aktivní?

Ano, samozřejmě můžete koupit podíl na jiném uměleckém díle. Po každé výplatě se však musí vztah obnovit novou smlouvou a novým datem zahájení.

Postup

Jaké dokumenty musím předložit při podepisování umožnění přístupu k programu Art Invest Partner?

Musíte předložit platný průkaz totožnosti s Vaší fotografií vydaný státem a uvést číslo platného bankovního účtu.

Členství

Kdo může získat členství Art Invest Partner?

Vítáme všechny ověřené uživatele s legálními prostředky, kteří se kvalifikují jako Art Invest Partneři. Každý, kdo je starší 18 let a je oprávněn investovat v zemi svého bydliště, se může připojit k Art Invest Partners a začít investovat do uměleckých děl s počínající částkou od 2 000 euro.

Nezapomeňte, že je výhradně Vaší zodpovědností případná konzultace s daňovým zástupcem ve Vaší zemi pobytu, pokud máte obavy z možných daňových dopadů.

Jsou nějaká zeměpisná omezení členství?

Vítáme všechny verifikované uživatele z celého světa, kteří se kvalifikují jako Art Invest Partneři a mají legální prostředky.

Nezapomeňte, že je výhradně Vaší zodpovědností případná konzultace s daňovým zástupcem ve Vaší zemi pobytu, pokud máte obavy z možných daňových dopadů.

Mohu současně koupit podíly na různých uměleckých dílech?

Ano, jako Art Invest Partner můžete zakoupit podíl na různých uměleckých dílech.
Všechny příležitosti můžete projednat se správcem Vašeho účtu.

Život někdy mění naše plány. Mohu ukončit své členství před vypršením mého plánu?

Ano, jistě. Program můžete kdykoli ukončit, aniž byste nám to vysvětlovali, a peníze Vám budou vráceny. Je na Vás, zda chcete projekt ukončit, nebo ne. Pokud zahájíte ukončení Vašeho členství před vypršením doby, 100% zaručujeme vrácení hodnoty Vašeho podílu snížené o administrativní náklady a bankovní poplatky. Jsou to Vaše peníze a my Vám je vrátíme na Váš první požadavek.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom tento proces udělali co nejjednodušší. Uvědomte si však, že budeme potřebovat čas, abychom za Vás našli náhradu. Pro provedení zrušení Vašeho členství je vyžadováno písemné oznámení s minimálně 90denní lhůtou. A pokud za Vás nenajdeme náhradu, slibujeme, že od Vás sami odkoupíme Váš podíl.

Členství v programu Art Invest Partners

Mám krátkodobé členství. Bude moje spoluvlastněné dílo zařazené do výstav, veletrhů a dalších akcí?

Spoluvlastněná umělecká díla z našeho konkrétního seznamu krátkodobých investic pravděpodobně nebudou zahrnuta do našich výstav ani do jiných dlouhodobých propagačních plánů. Pro profesionální umělecké události se vyžaduje minimálně šesti až devítiměsíční období plánování a přípravy.

Tento plán spočívá v přímém prodeji uměleckých děl pro konkrétní zisk.

Co je posláním programu Art Invest Partners?

Nabízíme individuální řešení pro zisk z obchodování s uměním. Výtvarné umění je stále atraktivnější alternativou tradičních investičních aktiv. Moudře vybíráme umělecká díla, jejichž hodnota bude velmi pravděpodobně v průběhu času růst a v budoucnu budou mít mnohem větší hodnotu, než kolik bylo za ně zaplaceno při jejich nákupu.

Co je členství v Art Invest Partners a co nabízíte?

Nabízíme konkrétní seznam uměleckých děl pro naše kvalifikované členy - Art Invest Partners, který jim umožňuje získat spoluvlastnění podílu pro zisk. Po prodeji uměleckého díla obdrží všichni příslušní Art Invest Partneři svoji část zisku. Míra zisku závisí na členském plánu.

Jak se stát akreditovaným Art Invest Partnerem?
Proces začíná, když kandidát vyplní své osobní informace a naplánuje rozhovor se specializovaným správcem účtu. Na základě výsledků rozhovorů se společnost podle vlastního uvážení rozhodne, zda je kandidát kvalifikovaný stát se Art Invest Partnerem.

Rizika

Existují nějaká rizika?

Domníváme se, že u každého druhu investic existují rizika. Neexistují však žádné výkyvy trhu ani pády v investicích do umění a záruky a zabezpečení, které nabízíme Art Invest Partnerům, podstatně snižují všechna zbývající rizika.

Dále doufáme, že budete považovat náš závazek poskytnout Art Invest Partnerům garantovaný zisk na konci jejich členství za dostatečné zabezpečení.

Co když se něco pokazí?

V životě nemůžeme předvídat zatáčky, takže je lepší být na takové situace připraven. Prodej uměleckých děl je naší povinností, a proto je to i naší zodpovědností.

Zde jsou některé možné scénáře a postup, jak se s nimi vypořádat, pokud se něco pokazí.

1. Umělecká díla nebyla prodána během období Vašeho členství.
Nabízíme možnost prodloužit dobu členství a nabízíme další část našeho podílu na zisku. Za to zaplatíme naším vlastním podílem.

Proč se to může stát?
Existuje několik možných důvodů. Například tektonické šoky na trhu, nebo naopak údaje o potenciálním růstu trhu, nesprávně odhadované krátké počáteční doby držení atd.

2. Dočasná neaktivita společnosti.
Dokonce i v případě dočasné neaktivity společnosti je Vaše investice chráněna. Převedeme vlastnictví díla na Vás a stává se plně Vaším majetkem bez dodatečných plateb.

To znamená, že Vaše investice a Váš zisk jsou v každém okamžiku chráněny.

Používáme cookies k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Můžete smazat a zablokovat všechny cookies od nás, ale některé části webu nemusí fungovat správně.