Podmínky použití

Tato dohoda ("Smlouva") se sjednává mezi vámi ("vy") a Art Invest Partners ("AIP"). Přístupem a používáním této webové stránky (dále jen "Stránky"), jakož i informací, produktů a služeb nabízených na těchto stránkách, souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou.

V této smlouvě bude "AIP", "My" nebo "Naše" kolektivně označovat českou společnost VARBO CORPORATION s.r.o., IČO: 28448049, se sídlem v ulici Americka 41, 120 00 Praha.

Používáním těchto stránek potvrzujete, že je vám více než 18 let a máte právo uzavřít tuto smlouvu. Pokud používáte webovou stránku jménem třetí strany (např. Vašeho zaměstnavatele nebo společnosti), pak také zastupujete a zaručujete, že máte zákonné právo uzavřít tuto smlouvu jménem takové třetí strany.

1. Vlastnictví stránek. Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost AIP. Obsah a každý prvek této webové stránky jsou vlastněny společností AIP nebo dodavateli tohoto obsahu a jsou chráněny všemi platnými zákony o autorském právu, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví Spojených států amerických a mezinárodními zákony týkajícími se duševního vlastnictví.

2. Ochranné známky. Nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírovat, používat ani napodobovat v celku nebo v částech vzhled a styl této webové stránky včetně všech prvků návrhu. Nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu AIP nebo třetí strany, která vlastní příslušnou ochrannou známku: ochranné známky, loga, jména produktů, názvy společností a / nebo servisní značky (společně "ochranné známky") zobrazené na našich webových stránkách.

3. Naše služby. Naše webové stránky jsou on-line zařízením, které umožňuje členům nakupovat různé produkty, včetně, bez omezení, uměleckých děl, litografií, fotografií, soch a kreativních digitálních počítačových souborů (společně označovaných jako "produkty"). Vlastnictví nabízených produktů zůstává u prodejce, pokud není výslovně uvedeno jinak. Zakoupení některého z produktů nabízených k prodeji na našich webových stránkách znamená získání licence na používání tohoto produktu, jak je uvedeno v smlouvě o členství. Nemusíte platit poplatek, abyste se stal/a členem.

4. Používání této webové stránky. Používáním této stránky budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy České republiky, včetně, bez omezení, zákonů týkajících se internetu, soukromí, duševního vlastnictví a e-mailu. Pokud nejste registrovaným členem, můžete stránky pouze prohlížet; nemůžete webové stránky ani jejich obsah jakýmkoli jiným způsobem používat.

5. Nároky z porušení práv k duševnímu vlastnictví. Pokud se domníváte, že některá z Vašich práv duševního vlastnictví jsou porušována produktem nabízeným na našich webových stránkách, dejte nám, prosím, vědět tak, že poskytnete následující informace:

(a) Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail;

(b) popis a umístění produktu, který údajně porušil Vaše práva duševního vlastnictví;

(c) zda jste vlastníkem práva duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem tohoto vlastníka;

(d) Certifikát od Vás, že zaručujete přesnost informací, které jste nám poskytli.

Po obdržení Vašeho nároku na autorské právo, stáhneme výrobek, na který se Váš nárok vztahuje, pokud prodejce neprokáže, že má vyšší práva k sporným Produktům.

6. Zveřejnění informací. Shromažďujeme o Vás určité informace. Naše shromažďování, používání a zveřejňování Vašich informací je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Přístupem a používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času měněny.

7. Odkazy na naši webovou stránku. Pokud na jakékoli jiné webové stránce uvedete odkaz na náš web, musí tento odkaz vést k plné verzi naší webové stránky. Je zakázáno odkazovat přímo na jakýkoli obrázek hostovaný na našich webových stránkách nebo na jakoukoli z našich služeb. Dále je zakázáno vkládání odkazů na naše webové stránky na jiných webových stránkách takovým způsobem, že by naše stránka byla "rámována", obklopena nebo jinak zakrytá jakýmkoli obsahem nebo materiály třetích stran. Vyhrazujeme si právo vám, na základě písemného upozornění, kdykoli a bez jakéhokoli důvodu, zakázat odkazování na naše webové stránky. Odmítáme veškerou odpovědnost za odkazy na naši webovou stránku z jiných stránek.

8. Stránky třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou odpovědnost za obsah, produkty, reklamu, materiály, kódy nebo služby na stránkách třetích stran, na které můžete odkazovat z našich webových stránek nebo které odkazují na naše webové stránky. Zahrnutí odkazu na našich webových stránkách nezakládá ani nenaznačuje žádný vztah mezi AIP a majitelem nebo provozovatelem stránky třetí strany. Není-li v našem odkazu výslovně uvedeno jinak, nepodporujeme ani nesponzorujeme žádné weby, na které můžete odkazovat na našich webových stránkách. Odmítáme veškerou odpovědnost za odkazy z našich webových stránek na jiné stránky.

9. Odškodnění. Jste výhradně zodpovědní a souhlasíte s tím, že AIP a jeho agenty, pobočky, ředitele, důstojníky a zaměstnance odškodníte za veškeré nároky, dluhy, závazky, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), vyplývající z:

(a) Vašeho porušení této Smlouvy;

(b) Vašeho používání našeho webu nebo jeho obsahu; nebo

(c) Vašeho porušení jakýchkoli práv jiné osoby nebo subjektu.

10. Odmítnutí odpovědnosti.

(a) veškerý obsah a služby na našich webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak je"; odmítáme v nejširším rozsahu, jaký je povolen podle platného zákona, všechny a všechny výslovné a předpokládané záruky.

(b) Nemáme žádnou kontrolu nad produkty, které my nevlastníme. Nezaručujeme, že produkty neporušují práva duševního vlastnictví žádné jiné strany. Nepřebíráme zodpověnost za zákonnost, kvalitu nebo bezpečnost žádného z produktů. Každý prodejce nese výhradní odpovědnost za jakékoli a veškeré záruky na produkty prodávajícího včetně záruky, že výrobek neporušuje práva duševního vlastnictví žádné jiné strany.

(c) Neposkytujeme žádnou záruku, že naše webové stránky nebo jejich obsah neobsahuje žádné viry ani nic jiného, ​​co má destruktivní nebo kontaminující schopnosti. Jste výhradně zodpovědni za to, že jste přijali veškerá opatření, která Vás ochrání před jakýmkoliv poškozením nebo ztrátou, která může vzniknout při používání tohoto webu, jeho obsahu nebo jakéhokoli produktu nabízeného prostřednictvím této webové stránky.

(d) Nezaručujeme, že Váš přístup na náš web nebo jakýkoli jeho obsah bude nepřerušovaný nebo bez chyb, nebo že bychom opravili jakékoli závady na našich webových stránkách a / nebo na našich serverech.

(e) Za žádných okolností AIP, její ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti nebo agenti nemohou být odpovědni za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo ztráty zisku, které mohou vzniknout při použití, přístupu nebo z neschopnosti využívat nebo přistoupit k našim webovým stránkám, službám nebo produktům.

11. Omezení odpovědnosti.

(a) V žádném případě nesmí souhrnný závazek společnosti AIP, vyplývající nebo vztahující se k užívání této webové stránky, překročit jakoukoli náhradu, kterou jste zaplatili za přístup nebo používání webové stránky nebo za nákup jakýchkoli služeb, produktů nebo jiného obsahu.

(b) Jakákoli odpovědnost společnosti AIP za porušení jakékoliv předpokládané záruky, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit, je podle uvážení AIP omezena na následující:

b.i. Pro služby, které jsme poskytli nebo nabízeli - budeme služby poskytovat znovu, nebo budeme platit přiměřené náklady na opětovné poskytnutí podobných služeb;

b.ii. Pro produkty, které jsme poskytli nebo nabízeli - produkty buď vyměníme, dodáme ekvivalentní produkty nebo zaplatíme přiměřené náklady na výměnu produktů nebo získání ekvivalentních produktů.

12. Změna této dohody. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit podmínky této smlouvy. Po změnách zveřejněných na našich webových stránkách bude Vaším přístupem a používáním našich webových stránek považováno Vaše přijetí těchto změn.

13. Oznámení. Každé oznámení týkající se této Smlouvy musí být podáno písemně. Všechna oznámení budou podána v anglickém jazyce. Kromě toho platí pro oznámení následující:

(a) Veškerá oznámení pro AIP budou považována za doručená při osobním doručení, zaslání kurýrem s dokladem o doručení nebo zaslání Českou poštou s dodejkou. Oznámení AIP se považuje za podané při jeho obdržení u AIP. Aktuální adresa pro oznámení směřována k nám bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách.

(b) Veškerá upozornění směřována k vám budou považována za podaná při zaslání e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, při zveřejnění na Vaší přihlašovací stránce (pokud máte účet u nás) nebo při zveřejnění na našich webových stránkách. Oznámení se bude považovat za podané okamžitě po zaslání nebo zveřejnění tohoto oznámení.

14. Platné zákony. Místo. Tato smlouva podléhá a vykládá se podle právních předpisů České republiky. Jakékoli nároky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyřizovány pouze u soudů města Prahy v České republice.

Zásady ochrany osobních údajů

Jako společnost registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00068623 / 002, shromažďujeme o Vás určité informace, které nám pomáhají s vámi obchodovat, poskytovat vám bezpečnější obchodní zkušenosti a vylepšovat naši online platformu. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Přístupem a používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady bez předchozího upozornění.

Jaké informace shromažďujeme

  • Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail ("Osobní údaje"), které nám poskytnete při registraci jako Člen na našich webových stránkách. Osobní údaje můžete kdykoli přihlášením k účtu aktualizovat.
  • Vaše fakturační adresa, údaje o kreditní kartě a bankovním účtu, které nám poskytnete při registraci jako Art Invest Partner;
  • Operační systém Vašeho počítače;
  • Vaše IP adresa nebo IP proxy serveru;
  • Základní informace o doméně;
  • Data a časy Vašich návštěv na našich webových stránkách, navštívené stránky a dobu, kterou jste na našich webových stránkách strávili;
  • Webové stránky, které Vás na naši webovou stránku odkázaly;
  • Takové další informace, které mohou být pro nás nezbytné nebo užitečné k dosažení výše uvedených cílů.

Sdílení informací

Nebudeme třetí osobě poskytovat, prodávat, obchodovat ani jinak zveřejňovat o Vás žádné informace, pokud tak nevyžaduje zákon nebo pokud jsme od Vás neobdrželi souhlas.
Nicméně, nezaručujeme, že Vaše používání našich webových stránek bude důvěrné. Informace uvedené výše můžeme zpřístupnit společnostem v naší firemní skupině.

Bezpečnost

Činíme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně Vašich informací. Pokud však pošlete informace na naše webové stránky nebo z nich, nebudou šifrovány, pokud vám tak výslovně neřekneme. Nejsme zodpovědní za škody, které můžete vy nebo kterákoli osoba utrpět v důsledku porušení bezpečnosti nebo důvěrnosti v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek nebo za jakákoli jednání kterékoli třetí strany, která tyto informace obdržela.

Odmítnutí odpovědnosti

Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na propojených webových stránkách, protože mohou obsahovat odlišné smluvní podmínky, které se na Vás vztahují.

Mezinárodní přenos informací

Naše servery a zařízení pro zpracování informací se nacházejí v několika zemích a informace o Vás budou uloženy v těchto zemích. Poskytováním svých informací při používání našich webových stránek souhlasíte s naším shromažďováním a používáním Vašich informací, včetně převodu do jiné země.

E-maily z platformy Art Invest Partners

Pokud nechcete dostávat od nás e-maily, přihlaste se, prosím, k účtu a deaktivujte možnosti e-mailu nebo klikněte na odkaz pro odhlášení v dolní části e-mailu, který jste od nás obdrželi. Po odhlášení byste již od nás neměli dostávat tento typ e-mailu.

Upozornění

Uvědomte si, prosím, že když dobrovolně zveřejníte svoje informace ve fórech, chatových oblastech nebo na stránkách profilu členů na našich webových stránkách, všechny takto zveřejněné informace se stanou veřejnými a mohou být viděny a využívány jinými osobami. Nemáme žádnou kontrolu nad používáním takových informací třetími stranami.

Používáme cookies k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Můžete smazat a zablokovat všechny cookies od nás, ale některé části webu nemusí fungovat správně.