Garantujeme originál a
autenticitu každého díla,
bez ohledu na jeho hodnotu.

JAK ZAČÍT

 • Než se přihlásíte k investování, musíte se rozhodnout, který plán Art Invest Partners je pro Vás nejlepší.
 • Můžete kombinovat různé partnerské plány.
 • Můžete si zakoupit podíl na tolika uměleckých dílech, kolik si přejete.
 • Jako Art Invest Partner budete spoluvlastníkem pojistné smlouvy uměleckých děl, která vlastníte, bez dodatečných nákladů. Máte záruku, že budou díla pojištěná v případě poškození nebo krádeže.
 • Každá kategorie má svůj vlastní seznam uměleckých děl a sbírek.
 • Pouze Art Invest Partneři si mohou prohlížet stránky našich sbírek.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli žádost o členství v Art Invest Partners.

PLÁNY PARTNERSTVÍ

Existují čtyři Art Invest Partner plány - Základní, Doporučený, Sofistikovaný a Na míru.

ROČNÍ PLÁN
ZÁKLADNÍ
4% zisk

Minimální investice 2,000 euro

Maximální investice 5,000 euro

 

KLADY

 • Rychlý návrat Vaší investice.
 • Můžete začít investovat již od částky 2,000 euro.
 • Zaručená míra návratnosti (platí určitá omezení).
  Help
  Pokud zahájíte ukončení Vašeho členství před jeho vypršením, ručíme 100% vrácení hodnoty Vašeho podílu snížené o administrativní náklady a bankovní poplatky. Jsou to Vaše peníze a my Vám je vrátíme hned, jak o to požádáte.

ZÁPORY

 • Poměrně nízká míra zisku.
 • Maximální výše investice je pro tento členský plán omezena na 5,000 euro.
 • Jedná se o přímý prodejní proces.
 • Tento krátkodobý investiční plán neumožňuje, aby umělecká díla, která spoluvlastníte, byla začleněna do výstavního programu, nebo aby byla zahrnuta do katalogů, prezentována na veletrzích umění atd.
TŘÍLETÝ PLÁN
DOPORUČENÝ
14 - 17% zisk

Minimální investice 5,000 euro

Maximální investice 10,000 euro

 

KLADY

 • Rychlý návrat Vaší investice.
 • Minimální požadovaná výše investice je 5,000 euro.
 • Zaručená míra návratnosti (platí určitá omezení).
  Help
  Pokud zahájíte ukončení Vašeho členství před jeho vypršením, ručíme 100% vrácení hodnoty Vašeho podílu snížené o administrativní náklady a bankovní poplatky. Jsou to Vaše peníze a my Vám je vrátíme hned, jak o to požádáte.

ZÁPORY

 • Zatímco zisk z Vaší investice je již přitažlivý, tento tříletý investiční plán stále neumožňuje plnou flexibilitu a příležitosti, aby umělecká díla byla umístěna dlouhodobě na výstavách, aby byla zařazena do zvláštních katalogů nebo na veletrzích umění atd.
 • Maximální investiční limit pro tento členský plán je 10,000 euro.
PĚTILETÝ PLÁN
SOFISTIKOVANÝ
21 - 30% zisk

Minimální investice 15,000 euro

 

KLADY

 • Vyšší zisk
 • Rychlý návrat Vaší investice.
 • Minimální požadovaná výše investice je 15,000 euro.

ZÁPORY

 • Maximální investiční limit bude založen na výsledcích Vašeho rozhovoru.

Nevidíme žádná negativa spojená s tímto typem členství.

Pokud však máte pocit, že nám něco uniklo, a to ve Vás způsobuje určité nejistoty, obraťte se na nás a my se pokusíme tuto mezeru zaplnit.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN
NA MÍRU
Až do 75% a více

Minimální investice 25,000 euro

 

KLADY

 • Vytváříme pro Vás investiční podmínky na míru s prognózou zisku.
 • Nejvyšší návratnost investice.
 • Minimální požadovaná výše investice je 25,000 euro.
 • Unikátní umělecká díla s rozšířeným potenciálem zisku.

ZÁPORY

 • Vaše investice je zaručena.
 • Váš zisk je zaručen.
 • Spoluvlastníte umělecké dílo.
 • Vaše jméno je v pojistné smlouvě.

Vidíte nějaké nevýhody?

Pokud máte stále pocit potenciálních rizik, kontaktujte nás a my se postaráme o všechny Vaše obavy.

SLIBUJEME

 • Stav členství můžete kdykoliv zrušit a vaše investice bude vrácena v plné výši (zde platí určitá omezení).
  Help
  Pokud zahájíte ukončení Vašeho členství před jeho vypršením, ručíme 100% vrácení hodnoty Vašeho podílu snížené o administrativní náklady a bankovní poplatky. Jsou to Vaše peníze a my Vám je vrátíme hned, jak o to požádáte.
 • Ručíme, že po ukončení každého členského období zakoupíme váš podíl na neprodaných uměleckých dílech a vyplatíme počáteční částku zaručeného zisku (platí určitá omezení).
  Help
  Pokud zahájíte ukončení Vašeho členství před jeho vypršením, ručíme 100% vrácení hodnoty Vašeho podílu snížené o administrativní náklady a bankovní poplatky. Jsou to Vaše peníze a my Vám je vrátíme hned, jak o to požádáte.

PLATBY

Přijímáme platby na náš bankovní účet prostřednictvím bankovního převodu v EUR, USD a CZK.

Pro platby do 2,000 euro přijímáme také platební karty VISA a MASTERCARD.
Při placení kreditní kartou budou na Vaši fakturu připočtěny další transakční poplatky.

Neexistují žádné dodatečné poplatky za transakce pro základní plán partnerství.

V případě plateb přes 2,000 euro požadujeme bankovní převod na náš bankovní účet.

Všichni partneři Art Invest Partners budou vypláceni převodem na účet, který je u nás registrovaný.
Pro tento způsob platby neexistují žádné alternativy.

Nepoužíváme služby PayPal, MoneyGram ani jiné platební systémy.

Za žádných okolností nejsme zodpovědní za daňové záležitosti ve Vaší zemi, kde máte pobyt.

MĚSÍČNÍ A ROČNÍ POPLATKY

Existují měsíční nebo roční poplatky za přístup k některým z našich služeb.

V tom případě budou tyto poplatky uvedeny ve Vaší smlouvě a budou začínat dnem, kdy jste se k těmto službám přihlásili. Tyto poplatky jsou zpravidla uhrazeny předem. Pokud si nepřejete dál naši službu používat, můžete ji kdykoli zrušit. Jakékoli platby provedené v období nevyužití služeb však nebudou vráceny, pokud se nejedná o naši chybu.

Jako spoluvlastník s členstvím, které trvá déle než jeden rok, sdílíte také všechny provozní náklady včetně (avšak nikoli výlučně) poplatků a účtování poskytovatelů služeb, pojištění, přepravy, skladování během výstav, veletrhů a prezentací.

Tyto provozní náklady nepřesáhnou 2% čisté hodnoty uměleckého díla za rok.

Všechny provozní náklady společnosti Art Invest Partners pro základní členské plány s minimálním ziskem jsou kryté společností.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Pokud se jako Art Invest Partner rozhodnete ukončit svůj členský plán před dohodnutým termínem, garantujeme vrácení hodnoty Vašeho podílu.

Pokusíme se tento proces udělat co nejjednodušší. Uvědomte si však, že budeme potřebovat čas, abychom za Vás našli náhradu. Pro provedení zrušení Vašeho členství je vyžadováno písemné oznámení s minimálně 90denní lhůtou.

Pokud do konce 90denní lhůty nenajdeme náhradu, slibujeme, že sami koupíme Váš podíl.

Pokud ukončíte své členství před vypršením platnosti členství a umělecké dílo ještě nebylo prodáno, neobdržíte žádný zisk.

Jste zodpovědní za všechny bankovní poplatky spojené s ukončením Vašeho členství.

Používáme cookies k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Můžete smazat a zablokovat všechny cookies od nás, ale některé části webu nemusí fungovat správně.