Chráníme
Vaši investici.
Je to také naše vlastní investice.

PROCES REGISTRACE

  • Chcete-li se stát Art Invest Partnerem a mít přístup k většině našich služeb, musíte se zaregistrovat.
  • Kdokoliv se může stát Art Invest Partnerem, aby získal členství a koupil podíl na uměleckém díle nebo sbírce.
  • Jste povinni souhlasit s tím, že nebudete investovat více než 10% ze svých čistých aktiv do jakéhokoli díla, sbírky nebo plánu členství. „Čistá aktiva” v tomto případě znamenají všechny Vaše finanční prostředky, kromě hodnoty Vašeho domova, po odečtení Vašich výdajů a případných dluhů.
  • Během registrace může být požadováno, abyste nám poskytli některé informace o sobě, jako je Vaše e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje.
  • Souhlasíte s tím, že informace, které nám poskytnete, jsou přesné a že je budete vždy a neustále aktualizovat.
  • Během procesu registrace musíte zadat heslo. Je Vaší výhradní odpovědností zachovávat diskrétnost Vašeho účtu a hesla.
  • Souhlasíte s tím, že berete zodpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde na Vašem účtu. Pokud máte důvod se domnívat, že Váš účet již není bezpečný, musíte nám to okamžitě oznámit.
  • Musí Vám být nejméně 18 let, abyste se mohli kvalifikovat do programu členství Art Invest Partners.

ROZHODOVACÍ PROCES

Pro naplánování pohovoru musíte nejdříve vyplnit dotazník a formulář žádosti, abychom se ujistili, že plně rozumíte investičnímu programu AIP.

Po rozhovoru se správcem účtu zjistíme, zda kandidát splňuje naše kritéria jako Art Invest Partner.

Během dvou až pěti pracovních dnů zašleme e-mail s rozhodnutím a dalšími pokyny, jak postupovat dál. Rozhodnutí je založené na veškerých informacích, které jste odeslal/a, a na předchozím rozhovoru s Vaším správcem účtu.

Jakmile je Vaše členství schváleno, všechny formality jsou úplné a potřebné dokumenty jsou podepsány, následně musíte provést platbu za účelem zakoupení vlastního podílu na díle.

JAK SE STÁT ART INVEST PARTNEREM

Stát se Art Invest Partnerem je velice jednoduchý a přímý proces, který lze dokončit v pěti jednoduchých krocích.

První krok

Abyste se stali AIP, vyberte si svůj členský plán.

Jakmile získáte status Art Invest Partnera, budete moci na platformě prohlížet dostupná umělecká díla, přistupovat k diskusním panelům a klíčovým dokumentům.

Druhý krok

Najděte si předmět Vaší investice

Jako Art Invest Partner si můžete prohlédnout seznam uměleckých děl jako aktuálních investičních příležitostí a uvidíte, jaký výnos přinese jednotlivé umělecké dílo pro Vás jako investora.

Můžete také požádat o podrobnější informace nebo komunikovat přímo se správcem Vašeho účtu prostřednictvím svého ovládacího panelu.

Třetí krok

Vyberte si umělecké dílo, do kterého chcete investovat.

Minimální investice je 2,000 euro.

Můžete vybrat tolik uměleckých děl nebo plánů členství, kolik chcete.

Pro každý plán členství musíte podepsat samostatnou smlouvu.

Čtvrtý krok

Postaráme se o formality a připravíme dokumentaci.

Jakmile vyberete umělecké dílo, zašleme Vám potřebné dokumenty k podepsání.

Po podepsání dokumentů a zaplacení Vašeho podílu bude Vaše členství právně závazné.

Pátý krok

Dostanete svůj podílový list a svoji kopii pojistné smlouvy.

Do pěti až deseti pracovních dnů od obdržení platby pro Váš podíl, zařídíme Váš podílový list a kopii pojistné smlouvy.

 
 
 
 

Podívejte se na sekci Otázky a odpovědi, pokud se chcete dozvědět o procesu více, nebo se obraťte na správce svého účtu, pokud máte další otázky.

ZAPOJTE SE

Používáme cookies k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Můžete smazat a zablokovat všechny cookies od nás, ale některé části webu nemusí fungovat správně.